Vi är här för att hjälpa till.

Inmatning av patientuppgifter

Du kan ange patientinformation när som helst när du utför en studie genom att trycka på Associate a Patient (koppla en patient). Beroende på din systemkonfiguration kan du lägga till patientuppgifter på ett av följande sätt:

 • Lägg till manuellt
 • Lägg till från arbetslista (om ditt konto är konfigurerat för att använda en arbetslista)

Patientuppgifter omfattar:

 • Patientnamn (Efternamn, Förnamn, Mellannamn, titel, och suffix)
 • Kön (man, kvinna, annat och okänt)
 • Födelsedatum (en skrollhjulsfunktion för datum visas för att välja patientens födelsedatum)
 • Anslutningsnummer
 • Journalnummer

Lägga till patientuppgifter manuellt

 1. På bildskärmen väljer du Capture Reel (kamerarulle) i skärmens övre högra hörn.
 2. Bredvid patientuppgifterna väljer du "+Add" ("+Lägg till").
 3. På skärmen Patient ska du använda tangentbordet för att skriva in patientuppgifterna och sedan trycka på ”Klar”.

Lägga till patientuppgifter från en arbetslista

Använd det här alternativet om ditt konto har konfigurerats för att välja patienten från en arbetslista som redan kanske omfattar personens patientuppgifter. När det väljs fylls skärmen Patient (patient) i automatiskt.

Gör så här för att välja en patient från en arbetslista:

 1. På bildskärmen trycker du på Capture Reel (kamerarullen) och sedan på Associate a Patient (koppla en patient). Skärmen Patient (patient) visas.
 2. Tryck på ”Lägg till från arbetslistan."
 3. Om det finns flera arbetslistor trycker du på arbetslistan förknippad med patienten och väljer sedan patienten, eller väljer patienten direkt.
 4. Bekräfta patientinformationen och tryck på ”Spara”.

Lägga till en undersökningsbeskrivning

Du kan lägga till en beskrivning av undersökningen från skärmen Study (undersökning).

Flera patienter registrerade i en enda session

Det är bästa praxis att koppla patientdata och spara bilder efter varje patientsession.

Om det finns skanningar från flera patienter i en session kan du spara bilder i partier med olika tillhörande patientdata.

När du har avslutat din session följer du dessa steg för att spara bilder i partier för varje patient:

 1. Tryck på Capture Reel (kamerarullen).
 2. Lägg till patientdata för den första patienten. Spara.
 3. Klicka på ”Spara” på fönstret Studie för patienten.
 4. Välj destinationsarkivet och bläddra sedan längst ned där miniatyrbilderna för alla bilder väljs.
 5. Välj bara miniatyrbilderna som tillhör denna patient (avmarkera de andra).
 6. Tryck på ”Bekräfta.” Du kommer att visas alternativ för de återstående bilderna. 
 7. Välj ”Rolla in i ny studie”.

Upprepa för nästa patient.

 

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 5 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss