Vi är här för att hjälpa till.

Inmatning av patientuppgifter

Du kan ange patientinformation när som helst när du utför en studie genom att trycka på Associate a Patient (koppla en patient). Beroende på din systemkonfiguration kan du lägga till patientuppgifter på ett av följande sätt:

 • Lägg till manuellt
 • Lägg till från arbetslista (om ditt konto är konfigurerat för att använda en arbetslista)

Patientuppgifter omfattar:

 • Patientnamn (Efternamn, Förnamn, Mellannamn, titel, och suffix)
 • Kön (man, kvinna, annat och okänt)
 • Födelsedatum (en skrollhjulsfunktion för datum visas för att välja patientens födelsedatum)
 • Anslutningsnummer
 • Journalnummer

Lägga till patientuppgifter manuellt

 1. På bildskärmen väljer du Capture Reel (kamerarulle) i skärmens övre högra hörn.
 2. Bredvid patientuppgifterna väljer du "+Add" ("+Lägg till").
 3. På skärmen Patient ska du använda tangentbordet för att skriva in patientuppgifterna och sedan trycka på ”Spara”.

Lägga till patientuppgifter från en arbetslista

Använd det här alternativet om ditt konto har konfigurerats för att välja patienten från en arbetslista som redan kanske omfattar personens patientuppgifter. När det väljs fylls skärmen Patient (patient) i automatiskt.

Gör så här för att välja en patient från en arbetslista:

 1. På bildskärmen trycker du på Capture Reel (kamerarullen) och sedan på Associate a Patient (koppla en patient). Skärmen Patient (patient) visas.
 2. Tryck på ”Lägg till från arbetslistan."
 3. Om det finns flera arbetslistor trycker du på arbetslistan förknippad med patienten och väljer sedan patienten, eller väljer patienten direkt.
 4. Bekräfta patientinformationen och tryck på ”Spara”.

Lägga till en undersökningsbeskrivning

Du kan lägga till en beskrivning av undersökningen från skärmen Study (undersökning).

Flera patienter registrerade i en enda session

Det är bästa praxis att koppla patientdata och spara bilder efter varje patientsession.

Om det finns skannade bilder från flera patienter i en session kan du spara bilder i partier med olika tillhörande patientdata.

När du har avslutat din session följer du dessa steg för att spara bilder i partier för varje patient:

 1. När du har skannat klart, väljer du kamerarullen i det övre högra hörnet på skanningsskärmen för att dokumentera och ladda upp din studie.
 2. Skrolla ner för att se dina bilder och videor. Skannade bilder och videor som visas här tillskrivs den aktuella studien. 
 3. Välj "Redigera" för att redigera de skannade bilder du sparar inom den aktuella studien.
 4. På sidan för att redigera bilder och videor, välj de skannade bilderna/videorna du inte vill inkludera i den aktuella studien. En blå bock visar att du har valt den aktuella bilden/videon och exkluderat den från den aktuella studien.
 5. När du har valt de skannade bilder/videor du inte vill inkludera, välj "Radera" eller "Spara till senare".
  1. Om du raderar en skannad bild/video kan du inte ångra åtgärden.
  2. Om du sparar en skannad bild/video till senare visas den i kamerarullen när den aktuella studien har sparats och inkluderas automatiskt i nästa nya studie.
 6. Du kan lämna sidan för att redigera bilder/videor genom att klicka på krysset i skärmens övre vänstra hörn. Då återgår du till studien.
 7. För att lägga till ytterligare bilder/videor i din aktuella studie, tryck på "Skanna" i studien. Då återgår du till läget där du kan skanna och ta bilder. Den aktuella studiens uppgifter sparas automatiskt.

Upprepa för nästa patient.

Var denna artikel till hjälp?
3 av 7 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss