Vi är här för att hjälpa till.

Bildtagning och inspelning

När du tar en bild eller spelar in ett klipp sparas bilden eller klippet automatiskt på Capture Reel (kamerarullen).

Bildtagning

När du påbörjar en studie kan du genast använda sonden för liveskanning. Butterfly-medlemmar kan också ta och spara bilder på molnet.

Gör så här för att ta en bild:

 1. Tryck på snöflingeikonen för att frysa bilden.
 2. Klicka på kameraikonen för att ta bilden.
 3. Tryck på snöflingeikonen igen för att återgå till livebildtagning.

Inspelning av ett klipp

Använd inspelningsfunktionen för att spela in och spara ett klipp från undersökningen. Inspelningen är standardinställd på att vara 60 sekunder lång om du inte manuellt stoppar inspelningen.

Gör så här för att spela in ett klipp:

 1. Tryck på videokameraikonen för att börja spela in.
 2. När inspelningen är klar klickar du på den röda fyrkanten för att avsluta inspelningen. 

Användning av kamerarullen

Capture Reel (kamerarulle) lagrar alla bilder och klipp. Du kan se bilderna och klippen i undersökningen, spara undersökningen i ett arkiv och rensa bild- och klippserierna från undersökningen.

Gör så här för att använda kamerarullen:

 1. Tryck på Capture Reel (kamerarullen).
 2. Gör något av följande:
  • Visa bilder och klipp. Du kan svepa åt vänster och höger för att visa föregående och nästa objekt på rullen.
  • Spara undersökningen till ett arkiv
  • För att radera alla objekt på Capture Reel (kamerarulle) trycker du på Clear images (rensa bilder). Systemet uppmanar dig att bekräfta raderingen. Om du rensar serien försvinner alla bilder och klipp från Capture Reel (kamerarulle). 

 

 

Ange en tidsgräns för Ta bildserie

Du kan ställa in en standardtid eller maximal tid för dina videoklipp som tagits med Butterfly iQ-appen. Så gör du detta:

 1. Se till att din Butterfly iQ-app är uppdaterad till den senaste versionen i appen eller Google Play Store.
 2. Anslut din Butterfly till din mobila enhet.
 3. Navigera till skanningsskärmen.
 4. Håll ned (”lång knapptryckning”) videokameraikonen i några sekunder.
 5. Välj den maximala bildserielängden som du föredrar.

För större flexibilitet och användarvänlighet kan du kombinera den här funktionen med att använda funktionen Ta bilder med Butterfly-sondknappen. Välj Starta/Stoppa bildserie som önskat beteende när du aktiverar funktionen och välj Maximal bildserielängd. Sedan kan du spela in en hel film i önskad längd genom att bara trycka på sondknappen en gång.

Du kan ta bort den här inställningen genom att ändra den maximala bildserielängden till 60 sekunder.

Var denna artikel till hjälp?
9 av 13 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss