Vi är här för att hjälpa till.

Efterlevnad och test av informationssäkerhet

Certifieringar

Butterfly Network är förenligt med HIPAA och HITECH och har SOC II-certifiering. SOC II-certifieringen förnyas årligen.

Penetrationstest

Butterfly Network genomgår årliga penetrationstester som utförs av ett tredjeparts säkerhetsföretag. Om din organisation behöver mer information, ska du kontakta Butterfly Support.

Patchning och sårbarhetsskanning

Butterfly Network har implementerat en patchhanteringsprocess och automatiserad sårbarhetsskanning. Båda dessa administrativa kontroller ingår i SOC II-certifieringen.

Butterfly Cloud är skyddat på värdnivå med både övervakning av intrångsdetektering och incidentrespons. Alla sårbarheter på kritisk nivå schemaläggs för att åtgärdas inom 24 timmar.

Risk-/incidenthantering

Butterfly Network har granskats som en del av SOC II-certifiering och har fastställt formella policyer och rutiner för dataintrång.

Bakgrundskontroller

Butterfly utför omfattande bakgrundskontroller som en del av anställningsprocessen. Underleverantörer har samma krav som anställda när det gäller bakgrundskontroll vid introduktion, utbildning för integritets- och säkerhetsmedvetenhet och undertecknande av sekretessavtal.

Integritetsutbildning

Anställda som arbetar med känslig kundinformation eller skyddade hälsouppgifter (PHI) måste genomgå specialiserad HIPAA-utbildning. HIPAA-utbildning är obligatorisk vid anställningstillfället och granskas årligen.

Alla nyanställda måste genomgå introduktionsutbildning som täcker säkerhet, konfidentialitet, etik och vårt kvalitetsledningssystem (QMS) och anger tonen för vårt kollektiva ansvar för säkerhet.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
6 av 11 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss