Vi är här för att hjälpa till.

Indikationer för användning

Butterfly är avsedd att användas av utbildade vårdgivare i miljöer där vård tillhandahålls så att de kan ta ultraljudsbilder för diagnostik och mäta anatomiska strukturer och vätskor hos vuxen- och barnpatienter för följande kliniska användningsområden:

 • Perifert kärl (inklusive studier av karotisblodkärl, djup ventrombos och artärer)

 • Ingreppsriktlinjer

 • Små organ (inklusive sköldkörtel, scrotum och bröst)

 • Hjärta

 • Buk

 • Urologi

 • Foster/obstetri

 • Gynekologi

 • Muskuloskelettalt (konventionellt)

 • Muskuloskelettalt (ytligt)

 • Ögon

Funktionslägen inkluderar B-läge, B-läge + M-läge, B-läge + färgdoppler, B-läge + effektdoppler, spektral pulsvågdoppler samt B-läge + "Needle Viz"-verktyg Vänligen notera att verktyget spektral pulsvågsdoppler inte är tillgängligt i alla länder.

Använd Butterfly iQ/iQ+ i enlighet med alla säkerhetsrutiner och användningsanvisningar samt i enlighet med den här manualen och enbart i enhetens avsedda syften.

Kontraindikationer

Butterfly iQ/iQ+ bör inte användas för andra indikationer än de som godkänts av relevant myndighet.

Utbildning

För att säkert och effektivt använda Butterfly iQ/iQ+ ska användaren uppfylla följande krav:

 • Utbildning enligt lokala, delstatliga, regionala och nationella regler.
 • Vidareutbildning enligt krav från tillsynsläkare.
 • En grundlig kunskap och förståelse för material som presenteras i Butterfly iQ/iQ+ bruksanvisning
Var denna artikel till hjälp?
9 av 16 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss