Vi är här för att hjälpa till.

Indikationer för användning

Butterfly är avsedd att användas av utbildade vårdgivare i miljöer där vård tillhandahålls så att de kan ta ultraljudsbilder för diagnostik och mäta anatomiska strukturer och vätskor hos vuxen- och barnpatienter för följande kliniska användningsområden:

 • Perifert kärl (inklusive studier av karotisblodkärl, djup ventrombos och artärer)

 • Ingreppsriktlinjer

 • Små organ (inklusive sköldkörtel, scrotum och bröst)

 • Hjärta

 • Buk

 • Urologi

 • Foster/obstetri

 • Gynekologi

 • Muskuloskelettalt (konventionellt)

 • Muskuloskelettalt (ytligt)

 • Ögon

Funktionslägen inkluderar B-läge, B-läge + M-läge, B-läge + färgdoppler, B-läge + effektdoppler, spektral pulsvågdoppler samt B-läge + "Needle Viz"-verktyg Vänligen notera att verktyget spektral pulsvågsdoppler inte är tillgängligt i alla länder.

Använd Butterfly iQ/iQ+ i enlighet med alla säkerhetsrutiner och användningsanvisningar samt i enlighet med den här manualen och enbart i enhetens avsedda syften.

Kontraindikationer

Butterfly iQ/iQ+ bör inte användas för andra indikationer än de som godkänts av relevant myndighet.

Utbildning

För att säkert och effektivt använda Butterfly iQ/iQ+ ska användaren uppfylla följande krav:

 • Utbildning enligt lokala, delstatliga, regionala och nationella regler.
 • Vidareutbildning enligt krav från tillsynsläkare.
 • En grundlig kunskap och förståelse för material som presenteras i Butterfly iQ/iQ+ bruksanvisning
Var denna artikel till hjälp?
14 av 23 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss