Vi är här för att hjälpa till.

Använd utan Internet

Vi har partner över hela världen som använder Butterfly iQ för att skapa hållbar sjukvård i miljöer med begränsade resurser . Eftersom tillgången till internet och annan lyx kan vara begränsad i sådana miljöer, vill vi se till att du kan använda Butterfly iQ utan problem.

Förbereder ...

Om du vill använda Butterfly iQ måste du ladda ner Butterfly iQ-appen till din mobila enhet, skapa ett konto, logga in och registrera din iQ när du är ansluten till internet. För instruktioner om hur du använder din iQ för första gången klickar du här.

Butterfly iQ är utvecklad för att vara aktiv under ett vanligt skift på 10–12 timmar med intermittent skanning, eller i två timmars kontinuerlig skanning.

Butterfly iQ:s laddare använder dubbelspänning. Batteriets spänning är 4,5 V. Det är inte möjligt att ta bort eller byta batteri.

Skannar utan internet

Butterfly iQ kan användas utan internet i flera dagar. När du skannar offline lagras alla studier lokalt i en utkorg. Du kan inte ladda upp studier till molnet eller dela dem mellan användare utan internetuppkoppling. När en internetuppkoppling har upprättats laddas alla studier upp till molnet. Beroende på antalet studier som måste laddas upp och anslutningens styrka kan det ta från några sekunder till flera minuter.

När du skannar utan internet lagras bilder tillfälligt på enheten tills enheten kan ladda upp dem till Butterfly Cloud. Observera att enskilda bilder tagna med Butterfly iQ ligger mellan 500 kB och 1 MB, och videor är 1–2 MB per sekund av inspelningen. Butterfly iQ-appen är mindre än 1 GB. 16 GB ledigt utrymme bör vara tillräckligt för att förvara tusentals bilder och videor innan internetuppkopplingen.

Regelbundna uppdateringar

Efter att appen har laddats ner till en mobil enhet, kontot har skapats och användaren har loggat in, kan Butterfly iQ användas utan internet.

Observera att Butterfly iQ-appen måste ansluta till internet var 30:e dag för att ladda upp studier och uppdatera sin version av Butterfly iQ-appen. Dessa regelbundna uppdateringar inkluderar sondens inbyggda programvara och säkerhetskorrigeringar för enheten. Om din enhet inte ansluter till internet på mer än 30 dagar, kan du inte skanna förrän du är ansluten till internet.

Om du behöver kunna använda Butterfly iQ i mer än 30 dagar utan internetuppkoppling, ska du klicka här för att kontakta Butterfly Support.

Visning och delning av studier

Vi lagrar dina ultraljudsdata i vårt trygga Butterfly Cloud och använder inte lokalt lagringsutrymme för uppladdade studier. Därför krävs en internetanslutning för att visa och ladda studier. Även uppladdning till PACS-system, delning av studier med kollegor och nedladdning av studier kräver en internetanslutning.

Flera enheter

I vissa scenarier är det möjligt att flera användare kan använda samma sond eller grupp av sonder. Var och en av dessa användares mobila enheter måste ansluta till internet var 30:e dag eller oftare för att fortsätta använda sonden.

När Butterfly iQ-mobilappen uppdateras inkluderar uppdateringen inbyggd programvara som kommer att installeras på sonden när den först ansluts efter uppdateringen. Den här uppdateringen av inbyggd programvara kräver inte internetåtkomst och kan ta mellan 15–90 sekunder.

Om två mobila enheter har olika versioner av appen måste sonden uppdatera den inbyggda programvaran varje gång den växlar mellan de två enheterna. 

När det gäller fjärranvändning kan det vara bättre att ha en dedikerad enhet associerad med Butterfly iQ. I det scenariot kan du kontrollera sonden och den mobila enhetens appversioner och ansluta dem till internet enligt ett vanligt schema. 

Klicka här för information om våra globala partners och vårt uppdrag.

 

Var denna artikel till hjälp?
38 av 45 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss