Vi är här för att hjälpa till.

Datasäkerhet och sekretess

Säkerhet

Hos Butterfly Network anser vi att det är vårt ansvar att designa enheter och programvara som är säker och prioriterar patientens integritet. Vi vet att våra kunder verkligen bryr sig om patientdata, och det är därför vi använder Butterfly Cloud så att du kan nyttja våra säkerhets- och regelefterlevnadskontroller så som datalokalisering, samtidigt som du behåller äganderätten till patientdata. 

För mer information, se Butterflys säkerhetsöversikt.

Sekretess och efterlevnad

Butterfly har påbörjat ett efterlevnadsprojekt med stöd från specialiserade externa rådgivare för att hantera efterlevnad av patientens sekretess. Butterfly Network har åtagit sig att ta itu med GDPR-efterlevnaden och förstår vikten av detta för sina kunder. För mer information, se våra vanliga frågor om global sekretess.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss