Vi är här för att hjälpa till.

Hantera arkiv

Arkiv är som mappar för dina studier. Arkiv visas som uppladdningsdestinationer när du sparar studier på Butterfly iQ-appen.

Vi rekommenderar att du organiserar arkiv på ett sätt som bäst gynnar din organisations behov. Vår rekommenderade modell är att ha kliniska och pedagogiska skanningar i separata arkiv eller att du separerar dina arkiv efter leverantör, klinik eller specialitet.

Obs: Det finns en gräns på 100 arkiv per organisation. Därför rekommenderar vi inte arbetsflöden som kräver ett unikt arkiv för varje patient.

Krav för behörighetsroller

Endast administratörer kan skapa, ta bort och återställa arkiv. Om du är del av ett team, vänligen kontakta din administratör för hjälp. Om du har ett individuellt medlemskap har du administrativ åtkomst som standard.

Gör så här för att skapa ett nytt arkiv.

    I Butterfly Cloud

 1. Logga in på Butterfly Cloud med dina Butterfly-uppgifter.
 2. På vänster sida av skärmen finns alla dina arkiv. Klicka på "Skapa ett arkiv".
 3. Ange en arkivtitel och klicka på "Skapa."

   I Butterfly-appen

 1. Logga in på Butterfly-appen med dina Butterfly-uppgifter.
 2. Längst ned till vänster i navigeringsfältet klickar du på mapp-ikonen för att se dina studier. Klicka på ditt primära arkiv eller standardarkiv.
 3. Klicka på "Skapa ett arkiv".
 4. Ange en arkivtitel och klicka på "Skapa."

Gör så här för att radera ett arkiv:

 1. Logga in på Butterfly Cloud med dina Butterfly-uppgifter.
 2. Välj det arkiv du vill ta bort på vänster sida av skärmen. 
 3. Välj "Arkivinställningar" i det övre högra hörnet av arkivfönstret.
 4. Välj "Radera arkiv." Systemet uppmanar dig att bekräfta raderingen.
 5. Klicka på "Radera" för att ta bort arkivet.

Gör så här för att återställa ett raderat arkiv:

Obs: Återställning av ett arkiv återställer också alla studier som raderades med arkivet.

 1. Logga in på Butterfly Cloud med dina Butterfly-uppgifter.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn "Raderade arkiv" som finns längst ner på listan över arkiv till vänster på skärmen.
 3. Rullgardinsmenyn visar en lista över raderade arkiv. Klicka på det raderade arkivet som du vill återställa.
 4. Välj "Återställ". Systemet uppmanar dig att bekräfta återställningen av det raderade arkivet. När det har bekräftats återställs arkivet.

Så här begränsar du åtkomst till ett arkiv:

 1. Logga in på Butterfly Cloud med dina Butterfly-uppgifter.
 2. Välj det arkiv du vill begränsa på vänster sida av skärmen. 
 3. Bredvid arkivnamnet i arkivfönstret ser du en kugghjulssymbol: mceclip0.png. Klicka här för att komma till "Arkivinställningar."
 4. Klicka på "Privat arkiv" för att göra arkivet privat.
 5. Klicka på "Redigera åtkomst" för att ändra listan över personer som har tillgång till arkivet. Alla administratörer har tillgång till alla arkiv. Du kan lägga till och ta bort medlemmar i listan över personer som har åtkomst.

Alla förinställningar, bildlägen och funktioner är inte tillgängliga överallt. Kontrollera tillgänglighet i ditt land.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 4 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss