Vi är här för att hjälpa till.

Åtgärda anslutningsproblem

Om du ser meddelandet ”Anslut din iQ” medan din iQ är ansluten, eller om du felmeddelandet ”iQ-anslutningsfel”,  ska du följa nedanstående steg.

  1. Koppla ur sonden från mobilenheten.
  2. Öppna Butterfly-appen när du är ansluten till internet och spara eventuella osparade studier.
  3. Logga ut från Butterfly-appen.
  4. Se till att operativsystemet är uppdaterat på din mobila enhet.
  5. Se till att du har laddat upp eventuella osparade studier till Butterfly Cloud.
  6. Radera och installera om Butterfly-appen på din mobila enhet.
  7. Återställ din Butterfly genom att hålla ned batteriindikatorknappen i 10–15 sekunder, eller tills lysdioderna på batteriindikatorn blinkar. Om lysdioderna på batteriindikatorn inte blinkar, följ anvisningarna i Åtgärda laddningsproblem.
  8. Anslut din sond till din mobila enhet igen.

Om din app fortfarande inte känner igen din Butterfly, vänligen kontakta Butterfly Support med serienumret och information om vad du upplever. 

Var denna artikel till hjälp?
8 av 19 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss