Vi är här för att hjälpa till.

Hantera studier

Gör så här för att redigera undersökningsdetaljer:

 1. Logga in på Butterfly Cloud med dina Butterfly-uppgifter.
 2. Gå till arkivet som innehåller studien du vill redigera.
 3. Välj studien du vill redigera.
 4. Välj de tre prickarna i det övre högra hörnet av studien. Välj Redigera.
 5. Redigera patientens uppgifter och studiens anteckningar i fönstret som öppnas.
 6. Tryck på spara när du är klar.

För att mäta eller kommentera en studie som har sparats:

Obs: Mått och anteckningar från Butterfly Cloud är inte tillgängliga för M-Mode-undersökningar eller cines. Beräkningar är inte tillgängliga i Butterfly Cloud.

 1. Logga in på Butterfly Cloud med dina Butterfly-uppgifter.
 2. Gå till arkivet som innehåller studien du vill redigera.
 3. Välj studien du vill redigera.
 4. Välj Mät längst ner på bilden som du vill redigera.
 5. Välj verktyget Linje, Ellips eller Anteckning.
 6. Välj bilden för att rita in mått eller skriv in anteckningen.
 7. För att ta bort en anteckning, tryck på krysset bredvid anteckningen, längst ner på bilden.
 8. Välj "Spara och avsluta" när du är klar.

Vänligen notera att mått som läggs till i Butterfly Cloud kan tas bort när som helst men att mått som läggs till under studien inte kan redigeras när studien har sparats.

Gör så här för att flytta en undersökning till ett annat arkiv:

Obs: Slutförda studier kan inte flyttas. För att flytta en slutförd studie måste den återställas till utkast av en administratör.

 1. Logga in på Butterfly Cloud med dina Butterfly-uppgifter.
 2. Navigera till arkivet som innehåller studien du vill flytta.
 3. I undersökningens högra hörn klickar du på rullgardinsmenyikonen så att menyn visas. Välj "Flytta studie."
 4. Välj det nya arkivet i fönstret som visas.

Gör så här för att radera en undersökning:

Obs: Slutförda studier kan endast raderas av administratörer.

 1. Logga in på Butterfly Cloud med dina Butterfly-uppgifter.
 2. Navigera till arkivet som innehåller studien du vill radera.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn "Mer" i det övre högra hörnet av studien för att visa menyn.
 4. Välj "Radera studie." Systemet uppmanar dig att bekräfta raderingen.
 5. Klicka på "Radera" för att ta bort studien.

Gör så här för att återställa en raderad undersökning:

Obs: Raderade studier kan endast återställas av administratörer.

 1. Logga in på Butterfly Cloud med dina Butterfly-uppgifter.
 2. Klicka på Deleted Studies (raderade undersökningar)längst ner till vänster på skärmen. De raderade undersökningarna visas i mitten på skärmen.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn "Mer" i det övre högra hörnet av studien för att visa menyn.
 4. Välj "Återställ raderad studie." Systemet uppmanar dig att bekräfta återställningen av den raderade studien.
 5. Klicka på "Återställ" för att återställa studien.

När en studie har laddats upp är det inte möjligt att flytta eller ta bort enskilda avläsningar.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss