Vi är här för att hjälpa till.

Kompatibla rengörings- och desinfektionsprodukter

Butterfly har identifierat produkterna nedan som kompatibla med Butterfly-sonden och -kabeln. Butterfly har inte validerat deras biologiska effektivitet. Du kan säkerställa produktens biologiska effektivitet genom att alltid följa anvisningarna, riktlinjerna och rekommendationerna från produkttillverkaren, US Food and Drug Administration, US Centers for Disease Control samt dina regionala förordningar. Butterfly måste rengöras och desinficeras efter varje användning, enligt beskrivningen i avsnittet ”Underhåll” i Butterfly-bruksanvisningarna.

Det kan vara nödvändigt att desinficera din mobila enhet efter användning. Mer information finns i din mobiltillverkarens policy och webbplats för support.

Produkter som marknadsförs för medicinskt bruk och som har liknande aktiva ingredienser och liknande koncentrationer som de angivna produkterna kan användas, även om de inte står med på listan nedan.

När det gäller produkter där sonden måste sänkas ned, ¨ska du följa instruktionerna ”Säkerställ att din sond är kompatibel med HLD” i Användarhandboken för att kontrollera att sonden är lämplig för nedsänkning. Sänk inte ned sonden utöver nivån som visas i figuren ”Sondens nedsänkningsmarkering”.

Kompatibla rengörings- och desinfektionsprodukter

Accel TB Wipes*
Avert Sporicidal Disinfectant Cleaner Wipes
Bacillol Wipes
Broad Spectrum Germicidal Disinfectant Health Care Wipes from Cam Pro
Buckeye Sanicare Disinfecting Wipes
Caterpillar wipes from Reckitt Benckiser
CaviWipes
CaviWipes Bleach
CaviWipes1
CIDEX OPA†
Claire Broad Spectrum Germicidal & Disinfectant Wipe
Cleanisept Wipes
Cleanisept Wipes Forte
Clorox Commercial Solutions Clorox Disinfecting Wipes
Clorox Commercial Solutions Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes*
Clorox Disinfecting Wipes
Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes
Clorox Healthcare Hydrogen Peroxide Wipes*
Clorox Healthcare VersaSure Wipes
DisCide Disinfecting Towelettes
Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach
Fabuloso Complete Disinfecting Wipes
Freestar Germicidal Disposable Cloth
GAMA Healthcare Clinell Universal Wipes
Germ Freak Ready to Use Sanitizing Wipes*
Germitec Antigermix S1 (modell AS1)
Germitec Hypernova Chronos (modell AS1-V2)
HandyClean STERIDOL Wipes
HIBICLENS Chlorhexidine Gluconate
Hitman Wipe from Kimberly-Clark Professional*
i7 Disinfectant Wipes
Incidin OxyFoam S*
Incidin OxyWipe S*
INTERvention Farm Animal Care Disinfectant Cleaner & Deodorizer Ready to Use Wipes*
Lonza Disinfectant Wipes
Lonza Disinfectant Wipes Plus
Lonza Disinfectant Wipes Plus 2
Lysol Disinfecting Wipes
Medipal 3in1 Disinfectant Wipes
MetriCide OPA Plus†
Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes
Mikrozid AF Wipes from Schulke
Mikrozid Sensitive Wipes
MiterSAW Wipes from GOJO Industries
Monk Disinfectant Wipes
Multi Purpose Disinfecting Wipes from ECOLAB
Nassco Pro Series 88 Broad Spectrum Germicidal & Disinfectant Wipes
NCLwipes Disinfectant Wipes Lemon Fresh
NCLwipes Disinfectant Wipes Waterfall Fresh
NUGEN 2M Disinfect Wipes
NUGEN Low Streak Disinfectant Wipes
Opti-Cide MAX Wipes Disinfectant Cleaner
OPTIM 1 Wipes*
OPTIM 33TB Wipes*
Oxivir 1 Wipes*
Oxivir Tb Wipes
Oxivir Wipes*
Oxy-1 Wipes*
Pathos II Disinfectant Wipes
PDI Sani-Cloth AF Universal Wipes
PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Disposable Wipes
PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe
PDI Sani-Cloth HB Germicidal Disposable Wipes
PDI Sani-Cloth Plus Germicidal Disposable Cloth
PDI Sani-Cloth Prime Germicidal Disposable Wipe
PDI Super Sani-Cloth Disposable Wipes (Purple)
Peak Disinfectant Wipes
PEROXigard Wipes One-Step Disinfectant Cleaner and Deodorizer*
PJW-622

PREempt Wipes*

Protex desinfektionsspray

Protex Ultra rengöringswipes

PURELL Foodservice Surface Sanitizing Wipes
PURELL Professional Surface Disinfectant Wipes
REJUVenate Ready To Use Wipes One Step Disinfectant Cleaner*
REScue Wipes One Step Disinfectant Cleaner & Deodorizer*
Reynard Premier Disinfectant Wipes
SCRUBS MEDAPHENE Plus Disinfecting Wipes
SONO Disinfecting Wipes
SONO Ultrasound Wipes
Spruce-Ups
Stepan Disinfectant Wipe
STERI-7 XTRA Wipes
T-Spray
TOTAL SOLUTIONS SPEC4 Disinfectant Wipes
TouchPoint Plus Disinfectant Wipes
Transeptic Cleaning Solution
Tristel Duo Wipes + Tristel Duo EVE
Tristel Duo Wipes + Tristel Duo NCU
Tristel Duo Wipes + Tristel Duo OPH
Tristel Duo Wipes + Tristel Duo ULT
Tristel Solo for Ultrasound Disinfectant Wipes
Tristel Trio Wipes
Trophon2*†
TUFFIE 5 Universal Sanitising Wipes
TUFFIE Disinfectant Wipes
Viraclean V-Wipes
Virusolve+ Concentrate†
Virusolve+ rengöringswipes
Virusolve+ EDS†
Virusolve+ HLD Wipes
Virusolve+ spordödande rengöringswipes
Wave wipes
Wip'Anios Excel Wipes
Wipes Plus Disinfecting Wipes

*Denna produkt använder väteperoxid som en av sina aktiva ingredienser, vilket kan resultera i för tidigt kosmetiskt slitage av enheten, men det har inte visat sig påverka sondens strukturella integritet eller funktion.

†Den här produkten kräver att din sond är kompatibel med desinficering på hög nivå (HLD). 

‡ Tillverkaren anger att denna produkt kan användas för höggradig rengöring (HLD) när den används i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Så här kontrollerar du om sonden är kompatibel för HLD:

  1. Öppna din Butterfly iQ-app medan din sond är ansluten till din mobila enhet.
  2. Klicka på kugghjulsikonen för att visa skärmen Inställningar.
  3. Tryck på My iQ (mitt iQ) för att visa skärmen My iQ (mitt iQ).
  4. Kontrollera att raden Desinficeringsstöd hög nivå visar Ja.
  5. Fortsätt med HLD endast om sonden har stöd för det.
  6. Koppla ur sonden från mobilenheten.
Var denna artikel till hjälp?
9 av 10 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss