Vi är här för att hjälpa till.

Använda färg- eller effektdoppler

Använd färgdoppler för att visuellt se blodflöde (genomsnittlig hastighet och riktning) överlagt på en B-lägesbild. Eller använd effektdoppler för att visuellt se blodflödets amplitud (ej hastighet eller riktning) överlagt på en B-lägesbild.

I färgdoppler visas ett färglagt undersökningsområde på bildskärmen, som utgör flödets genomsnittliga hastighet och riktning. Färgskalan visas till höger på bilden.

I effektdopplern, visas amplituden för det flöde som finns i undersökningsområdet (ROI) med hjälp av en rödfärgad intensitetskarta. Färgkartan visas till höger om bilden.

Så här får du tillgång till färg- eller effektdoppler:

  1. Välj önskad förinställning och identifiera ditt undersökningsområde.
  2. Välj Åtgärder längst ner på bildskärmen.
  3. Välj Färg- eller Effektdoppler under Lägen.

Så här justerar du undersökningsområdet:

Du kan ändra storlek på undersökningsområdet genom att välja ikonen på kanten av ROI. Dra ikonen för att justera undersökningsområdets storlek och styrning. Du kan flytta undersökningsområdet genom att välja området inuti undersökningsområdet och drar det till en ny position.

Observera att du kan zooma in på undersökningsområdet. När du justerar zoomningen visas en miniatyrbild av bilden uppe till höger på skärmen med en gul undersökningsområdesruta (ROI). När du panorerar på den zoomade bilden uppdateras undersökningsområdet så att du orienteras till den zoomade bilden.

För både Färgdoppler och Effektdoppler kan du justera Färgintensitet genom att dra åt vänster och höger. Välj Hög eller Låg för att justera färgflödesläget i Färgdoppler eller för att justera hastighetsskalan för Effektdoppler.

Var denna artikel till hjälp?
8 av 11 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss