Vi är här för att hjälpa till.

Beräkna Simpsons ejektionsfraktion

Funktionen är inte tillgänglig i USA eller Kanada. Funktionen är inte tillgänglig på Android-enheter. Den är inte tillgänglig för iQ+ Vet.

Med verktyget för beräkning av Simpsons ejektionsfraktion kan du uppskatta vänstra ventrikulära ejektionsfraktioner (EF) när du registrerar hjärtstudier från en vy av den apikala 4-kammaren. Butterfly använder Simpsons monoplanmetod för att beräkna EF.

Så här använder du det automatiska EF-verktyget:

 1. Välj förinställningen Hjärta.
 2. Välj knappen Åtgärder längst ner på skärmen.
 3. Välj Simpsons EF under Verktyg.
 4. Skärmen Registrera en apikal 4-kammare visas i en Utbildningsvy med vägledning längst ner på skärmen. Guiden använder en skala som går från rött till grönt, där grönt indikerar en högkvalitativ bild.
 5. Välj Beräkna. Ett 3-sekunders clip spelas automatiskt in.
 6. Om det automatiska EF-verktyget kan beräkna ejektionsfraktion visas skärmen Resultat av automatisk ejektionsfraktion och den beräknade ejektionsfraktionen markeras som en automatiskt beräknad Simpson-mätning. Du kan antingen spara det automatiska resultatet, redigera resultatet och beräkna om igen eller ta bort resultatet och bildserien.
 7. Om verktyget inte kan beräkna en ejektionsfraktion eller om du väljer att redigera ditt resultat, kommer du att ledas till skärmen Redigera. Där kan du justera slutdiastole (ED).
 • Bläddra genom bilderna längst ner på skärmen till rätt bild för ED.
 • Flytta hela positionen av den kontur som används för att mäta den ventrikulära, genom att trycka och dra den vita ankarpunkten . Släpp ankarpunkten när konturen är i lämplig position.
 • Ändra positionen för konturens sidor, som används för att mäta den ventrikulära ytan, genom att trycka och dra den blå cirkeln som anger justeringspunkterna runt konturen. Släpp justeringspunkten när konturen är i lämplig position.
 • Ändra positionen för konturapex, genom att trycka och dra apexjusteringsfältet överst på konturen. Släpp apexjusteringsfältet när konturen är i lämplig position.
 • När du är klar med redigeringarna väljer du Uppdatera ED.
 • Följ samma process som ovan för slutsystol (ES) och välj Uppdatera ES när du är klar. Skärmen Resultat av ejektionsfraktion visas och den beräknade ejektionsfraktionen markeras som en manuell mätning med Simpsons metod.
 • Om du väljer Spara för att spara mätningen sparas den registrerade 3-sekunders bildserieslingan med uppskattning av ejektionsfraktion och tillhörande ED samt ES vänster kammares konturer i Fånga bildserie. Observera: om du väljer Radera raderas både resultatet av ejektionsfraktionen och 3-sekunders bildserien som användes för att beräkna resultatet.
 • *Alla förinställningar, bildlägen och funktioner är inte tillgängliga överallt. Kontrollera tillgänglighet i ditt land.

  Var denna artikel till hjälp?
  31 av 44 tyckte detta var till hjälp
  Tack för din feedback

  Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss