Vi är här för att hjälpa till.

Kontaktbaserade arbetslistor

Butterfly Enterprise kan generera en arbetslista automatiskt från patientupptagningsdata som genereras av din EMR. Detta är mycket fördelaktigt för vårdavbildning eftersom det effektiviserar leverantörens arbetsflöde genom att tillhandahålla all viktig patientdemografi utan att kräva att leverantören gör en beställning i EMR. När studien har slutförts skickas ett resultatmeddelande från Butterfly till EMR och skickas automatiskt till rätt patient och besökspost.

Kontakta oss för mer information om Butterflys kontaktbaserade arbetslistor. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss