Vi är här för att hjälpa till.

Göra kommentarer

Du kan lägga till anteckningar på stillbilder. Du kan lägga till anteckningar under direktavbildning genom att klicka på snöflingeikonen för att frysa bilden och visa kommentarsverktyget. 

Gör så här för att göra en linjär mätning:

 1. Välj snöflingan för att frysa bilden.
 2. Välj kommentarsknappen, som har ”Aa” och en linje.
 3. Välj linjesymbol.
 4. Välj de blå cirklarna för att dra de gula korshåren till start- och slutpositionerna för din mätning. När du hanterar linjens ändpunkter visas längden (i centimeter) i en ruta längst ned på bilden. Du kan dra den rutan till önskad plats på bilden.
 5. Du kan lägga till en ny linje genom att välja kommentarsknappen och välja linjesymbolen igen. Nästa linje visas i en annan färg och har en bokstav bredvid. Du kan göra upp till fyra mätningar på varje bild.
 6. Du kan radera en linje genom att välja linjen eller linjens mätning. Tryck på X bredvid motsvarande visat nummermått och tryck sedan på Delete Line (radera linje) för att bekräfta valet.

Gör så här för att göra en ellipsmätning:

 1. Välj snöflingan för att frysa bilden.
 2. Välj kommentarsknappen, som har ”Aa” och en linje.
 3. Välj ellipssymbolen.
 4. Tryck på och dra skjutmåttsikonerna för att skala och rotera ellipsen. En ruta med ellipsens omkrets och area (visas i centimeter och kvadratcentimeter) visas i en ruta längst ned på bilden. Du kan dra den rutan till önskad plats på bilden.
 5. Du kan radera en ellips genom att välja ellipsen eller mätvärdet och trycka på X bredvid motsvarande numeriska mätning. Välj Radera ellips för att bekräfta.

Så här lägger du till en kommentar:

 1. Välj snöflingan för att frysa bilden.
 2. Välj kommentarsknappen, som har ”Aa” och en linje.
 3. Välj ”Aa” för att visa skärmen Sök eller Skapa ny kommentar.
 4. Använd en förkonfigurerad kommentar genom att trycka på kommentaren. 
 5. För att skriva en egen anteckning ska du använda tangentbordet och skriva anteckningen.
 6. Välj Klart på din mobila enhets tangentbord.
 7. Dra anteckningen till önskad plats på bilden.
 8. Radera en kommentar genom att trycka på den och sedan välja dess X. Tryck på Radera kommentar för att bekräfta.
 9. Du kan lägga till upp till fem textkommentarer på varje bild. 

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 4 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss