Vi är här för att hjälpa till.

Användning av M-läget

M-lägesskärmens bild ger hög, tidsmässig upplösning av vävnadens rörelser. M-lägesskärmen innehåller hastighetsreglage (snabb eller långsam), M-lägeslinje, B-lägesbild och en rörelsepunkt för att flytta M-lägeslinjen.

Åtkomst till M-läge:

  1. Från bildskärmen väljer du önskad förinställning och identifierar det område du vill avbilda.

  2. Välj Åtgärder längst ner på bildskärmen.
  3. Välj M-läge under Lägen.

Så här justerar du skanningslinjevinkeln:

Välj flyttpunkten som visas som en cirkel på skanningslinjen och dra den radiellt.

Gör så här för att justera svephastigheten på avläsningslinjens skärm:

Välj Slow (långsam) eller Fast (snabb) för att ändra svephastighet.

Så här utför du en M-lägesmätning:

När du gör mätningar i M-läget beräknar appen tiden, pulsen och avståndet baserat på linjens placering.

  1. Välj snöflingan för att frysa bilden.
  2. Välj kommentarknappen.
  3. Välj linje för att utföra en distansmätning.
  4. Använd prickarna för att placera markören.
  5. Om du vill ta bort linjen väljer du X bredvid motsvarande visat nummermått, och välj Delete Line (radera linje) för att bekräfta valet.
Var denna artikel till hjälp?
7 av 10 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss