Vi är här för att hjälpa till.

Automatisk beräkning av volym i urinblåsa

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i Kanada.

Med verktyget Beräkning av volym i urinblåsa kan du beräkna volym i urinblåsa när inställningen Urinblåsa är i B-läge. Butterfly iQ inhämtar en 3D-svepning medan du håller sonden stabil. Utifrån 3D-svepningen görs en beräkning av volymen.

Kontraindikationer:

Ej avsedd för användning på foster eller barn eller för användning på gravida patienter, patienter med ascites eller patienter med öppen hud eller sår i det suprapubiska området.

Så här använder du verktyget Automatisk beräkning av volym i urinblåsa:

  1. Välj förinställningen Urinblåsa.
  2. Välj knappen Åtgärder längst ner på skärmen.
  3. Välj Volym under Verktyg.
  4. Placera sonden så att blåsans bredaste del visas och är centrerad på skärmen. En blå form lyser när verktyget Automatisk beräkning av volym i urinblåsa upptäcker en urinblåsa. Använd den vertikala linjen mitt på skärmen för att centrera urinblåsan.
  5. Välj Beräkna. En 3D-svepning av urinblåsan görs automatiskt. Flytta inte sonden under svepningen.
  6. Efter lyckad bildtagning av urinblåsan visas en volym längst ned på skärmen. Bildserien ovanför volymresultaten visar bilder och den bedömda urinblåsan som används för att beräkna volymen.
  7. Tryck på 3D-fältet för att visa en interaktiv 3D-rendering av urinblåsan. Obs! 3D-renderingen ska inte användas för diagnostisk.
  8. Om du vill spara det uppskattade volymresultatet för granskning väljer du Spara längst ner på skärmen Resultat av volym i urinblåsa. Den tagna bildserien med urinblåsans beräknade volym och urinblåsans omkrets sparas i Kamerarullen.
  9. Observera att om du väljer Radera raderas både resultatet för volym i urinblåsa och bildserien som användes för att beräkna resultatet.

Om du vill ha hjälp med att använda verktyget Automatisk beräkning av volym i urinblåsa, inklusive information om korrekt sondpositionering, ska du trycka på frågetecknet längst ner till höger på skärmen medan Automatisk beräkning av volym i urinblåsa är aktiverat.

 

Var denna artikel till hjälp?
4 av 7 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss