Vi är här för att hjälpa till.

Utkast till studier

Pro Individual, Pro Team och Enterprise-användare har tillgång till utkaststudier i den senaste versionen av Butterfly iQ-appen.

Utkaststudier gör det möjligt för användare att ladda upp studier till Butterfly Cloud innan de slutförs, så att studieinformation kan redigeras och slutföras vid ett senare tillfälle.

När du laddar upp en studie i Butterfly iQ-mobilappen har användare möjlighet att ladda upp det som ett utkast. Om en studie laddas upp som ett utkast förblir all information för den studien redigerbar. 

När din studie har sparats som ett utkast kan du visa och redigera den när som helst från Butterfly iQ-mobilappen, eller i vilken webbläsare som helst. Utkast indikeras med en lodrät orange linje på vänster sida av studien.

Användare kan redigera patientinformation, studieförfattare och arbetsblad medan en studie är i utkastsläge. I vissa fall kan användare behöva begära intyg från en annan användare för att slutföra studien.

Utkast till studier kan inte skickas till din organisations  PACS eller EMR. Endast slutförda studier kan skickas till andra system längre ner i strömmen.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss