Vi är här för att hjälpa till.

Obstetriska beräkningar

Obstetriska beräkningar med Butterfly hjälper utbildade användare att beräkna graviditetsålder och fostervattenindex från anatomiska mätningar.

Så här använder du paketen för obstetriska beräkningar:

 1. Välj förinställningen Obstetriska beräkningar från skanningsskärmen.
 2. Välj knappen Åtgärder längst ner på skärmens högra hörn.
 3. Under rubriken ”Beräkningar” finns knappar som kan användas för att ange paketen Fostervattenindex och Fosterbiometri. Välj den du vill använda.
 4. Alla bildtagningslägen förutom M-läge kan användas med dessa beräkningar. När undersökningsområdet är synligt, tryck du på bildfrysningsknappen.
 5. Klicka på mätikonen längst ner på skärmen. Det kommer att finnas nya mätverktyg som motsvarar tillgängliga inmatningar till beräkningspaketet. 
 6. Välj önskad mätning, så visas skjutmått (linjära eller elliptiska) på skanningsskärmen.
  • Paketet för bosterbiometri inkluderar mätningarna Biparietal diameter (BPD), Huvudomkrets (HO), Bukomkrets (BO) och Lårbenets längd (LL).
  • Paketet för fostervattenindex inkluderar mätningarna Q1, Q2, Q3 och Q4.
 7. Justera skjutmåttet efter behov. När skjutmåtten justeras så justeras även mätetiketten för att visa inmatningen och, om tillämpligt, graviditetsåldern (GA).
 8. När du är nöjd med skjutmåttets placering klickar du på knappen Bekräfta för att lägga till mätningen i rapporten och ta en bild. 
 9. En mätning kan raderas innan du bekräftar eller släpper den genom att välja “x” bredvid mätetiketten eller papperskorgen-ikonen i rapporten.  
 10. Endast en av varje inmatning får läggas till. Om du vill redigera en inmatning ska du radera den från rapporten och mäta den igen.
 11. I beräkningspaket finns en beräkningsrapport tillgänglig medan skanningsskärmen är frusen.
  • I paketet för fosterbiometri innehåller rapporten:
   • AUA: genomsnittlig ultraljudsålder enligt Hadlock-ekvationerna
   • Hadlock – EDD: Uppskattning av förlossningsdatum enligt Hadlock-ekvationerna
   • Hadlock – EFW: Uppskattad fostervikt enligt Hadlock-ekvationerna
   • Mätningsinmatningar med motsvarande fosterålder (GA)
   • Patientrapporterade datum
  • I paketet för fostervattenindex innehåller rapporten
   • AFI: fostervattenindex
   • Mätningsinmatningar
   • Patientrapporterade datum
 12. Du kommer att lämna paketet för obstetrisk beräkning när du laddar upp din studie. Du lämnar ett paket för obstetrisk beräkning innan du laddar upp en studie genom att välja X på undersidan av skärmen eller välja menyn Åtgärd och lämna genom att välja X under. Du blir ombedd att bekräfta export eller radering av registrerade mätningar om du lämnar via menyn Åtgärd eller längst ner på skärmen.
 13. När det angivna beräkningspaketet exporteras kommer datan att finnas i anteckningsfältet i  studien. Detta kan hämtas och redigeras i studierullen innan den laddas upp. När studien har laddats upp finns anteckningar tillgängliga på arkivskärmen och på skrivbordsmolnet.

Obs! Inmatningarna kan inte redigeras när ett beräkningspaket har lämnats. Två beräkningspaket får inte användas samtidigt. Om du vill köra en andra beräkning, ska du slutföra det första beräkningspaketet, lämna det och sedan välja det andra beräkningspaketet.

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss