Vi är här för att hjälpa till.

Beräkna volym manuellt

Paketet för manuell volymberäkning kan användas för att generera en volymmätning av bäckenstrukturer (t.ex. blåsa eller prostata) med hjälp av metoden för avlång ellipsoid.* 

För att manuellt beräkna volym av bäckenstruktur:

 1. Välj förinställningen Urinblåsa från skanningsskärmen.
 2. Välj knappen Åtgärder längst ner på skärmens högra hörn.
 3. Under rubriken ”Beräkningar” väljer du Manuell volym.
 4. När du har fryst lämplig bild, välj ikonen för mått längst ner på skärmen.
 5. Du har möjlighet att välja D1, D2 eller D3. Det är endast möjligt att lägga till ett mått åt gången.
 6. Justera skjutmåttet efter behov. Välj "Bekräfta" när du är nöjd med placeringen. När du bekräftar tas en bild automatiskt. Måttet läggs till i anteckningarna för den aktuella studien. 
  • För att radera ett mått, välj måttets etikett och sedan X.
  • För att ändra ett mått, radera det från rapporten och lägg sedan till det igen genom att följa stegen ovan.
 7. När du har lagt till alla tre måtten visas en uppskattad volym längst ner på skärmen.
 8. När studien är uppladdad lämnar du paketet för volymberäkning. För att lämna paketet för beräkning innan du laddar upp en studie, välj krysset bredvid "Manuell volym" längst ner på skärmen. Du blir ombedd att bekräfta export eller radering av registrerade mått om du lämnar sidan innan du laddar upp din studie.
  1. När det angivna paketet för volymberäkning exporteras kommer dessa data att finnas i anteckningsfältet i studien. Detta kan hämtas och redigeras i studierullen innan studien laddas upp.

Obs: När du lämnar funktionen för volymberäkning kan inmatningarna inte redigeras. 

*Metoden för avlång ellipsoid använder ekvationen 0,52 x D1 x D2 x D3 för att beräkna volym.

Var denna artikel till hjälp?
6 av 9 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss