Vi är här för att hjälpa till.

Beräkna volym manuellt

Paketet för manuell volymberäkning kan användas för att generera en volymmätning med metoden för avlång ellipsoid. Denna funktionalitet använder ekvationen 0,52 x D1 x D2 x D3 för att beräkna volym.

Den här funktionen är tillgänglig på iOS-enheter.

För att manuellt beräkna volym:

 1. Välj förinställningen Urinblåsa från skanningsskärmen.
 2. Välj knappen Åtgärder längst ner på skärmens högra hörn.
 3. Under rubriken ”Beräkningar” väljer du Manuell volym.
 4. När du har identifierat en vy du vill fånga väljer du frysningsknappen för att frysa bilden.
 5. Klicka på mätikonen längst ner på skärmen.
 6. Välj mätknappen för att börja mäta. Du har möjlighet att välja D1, D2 eller D3.
 7. Justera skjutmåttet efter behov. När skjutmåttet justeras kommer mätetiketten att justeras för att visa inmatningen.
 8. När du är nöjd med skjutmåttets placering klickar du på knappen Bekräfta för att lägga till mätningen i rapporten och ta en bild. 
 9. Endast en av varje mätning får läggas till. Om du vill redigera en inmatning ska du radera den från rapporten och mäta den igen.
 10. Längst ner på skärmen visas dina mått. När du gör alla tre mätningarna visas en uppskattad volym längst ner på skärmen.
 11. En mätning kan raderas innan du bekräftar eller släpper den genom att välja “x” bredvid mätetiketten eller papperskorgen-ikonen i rapporten.  
 12. Du kommer att lämna paketet för volymberäkning när du laddar upp din studie. Du lämnar ett paket för beräkning innan du laddar upp en studie genom att välja X längst ned på skärmen eller välja menyn Åtgärd och lämna genom att välja X under. Du blir ombedd att bekräfta export eller radering av registrerade mätningar om du lämnar via menyn Åtgärd eller längst ner på skärmen.

Obs: När du lämnar funktionen för volymberäkning kan inmatningarna inte redigeras. 

 1. När det angivna paketet för volymberäkning exporteras kommer dessa data att finnas i anteckningsfältet i studien. Detta kan hämtas och redigeras i studierullen innan den laddas upp. När studien har laddats upp finns anteckningar tillgängliga på arkivskärmen och på skrivbordsmolnet.
Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss