Vi är här för att hjälpa till.

Så här byter du ut Butterfly iQ+-kabeln

FÖRSIKTIGHET:Du bör inte ta ur och installera kabeln mer än nödvändigt då detta leder till ytterligare slitage på o-ringen och gör det möjligt att vatten eller damm tränger in.

OBS: Byte av sondens kabel är endast tillgängligt för Butterfly iQ+/iQ+ Vet. Att försöka att ta av kabeln på Butterfly iQ/iQ Vet stöds inte och kan orsaka permanent skada på enheten.

Butterfly iQ/iQ Vet har kablar som inte kan tas av, och Butterfly iQ+-kablar är inte avsedda för användning med Butterfly iQ/iQ Vet. Observera att i enlighet med användarmanualen är ingen ytterligare enhetsändring tillåten. Om du tar bort iQ- eller iQ Vet-kabeln kommer enheten att skadas och upphäver garantin. Om utrustningen modifieras kan det göra så att systemet fungera på fel sätt eller potentiellt orsaka skador på patienten eller användaren. 
 

Kabeln på Butterfly iQ+/iQ+ Vet-sonden kan ersättas vid skada eller om en mobilenhet med annan typ av anslutning ska användas.

Så här byter du ut Butterfly iQ+-kabeln:

  1. Ta bort den befintliga kabeln från Butterfly iQ+/iQ+ Vet-sonden. Linda sondkabeln runt ena handleden och håll sonden stadigt med den andra handen. Dra isär de två. Använd inte verktyg för att ta tag i dragavlastningen eller sladden då detta kan skada kabeln.

mceclip0.png

2. Rikta in kontakten och sonden före installation med hjälp av diagrammet nedan.mceclip1.png

3. Räta ut kontakten och sonden och tryck in kabeln ordentligt i sonden. När kabeln är helt ansluten bör det finnas ett litet glapp mellan dragavlastningen och sonden.

 

mceclip2.png

Var denna artikel till hjälp?
38 av 50 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss