Vi är här för att hjälpa till.

Att använda Needle Viz-verktyget

Needle Viz (in-plane) är ett verktyg som lägger över en B-lägesbild som optimerats för att visualisera nålar som förs in i en vinkel på 30–45 grader ovanpå det vanliga B-läget. Det aktuella området där nålen kan visualiseras representeras av en trapezoid. Det aktuella områdets plats kan justeras med hjälp av vändknappen.

Needle Viz (in-plane) finns tillgängligt i förinställningarna för muskler och skelett, muskel- och skelettvävnad, Nerver och Vaskulär. Det är tillgängligt för alla Pro-, Pro Team- och Enterprise-medlemmar som använder iQ eller iQ+.

När du använder Needle Viz (in-plane) kan du:

 • Justera nålens riktning och vinkel
 • Justera skanningsdjupet
 • Anpassa nålförstärkning
 • Aktivera Biplane Imaging

Att använda Needle Viz-verktyget:

 1. På skanningssidan, välj förinställningen för muskler och skelett, muskel- och skelettvävnad, nerver eller kärl.
 2. Välj knappen Åtgärder längst ner på skärmens högra hörn.
 3. Under rubriken "Verktyg", välj Needle Viz ("in-plane").
 4. Längst ner på sidan, välj "Från vänster" eller "Från höger" för att ange nålens riktning.
 5. Längst ner på sidan, välj 40°, 30° eller 20° för att justera vinkeln som baseras på nålens vinkel.
 6. För att justera nålens förstärkning, svep vänster eller höger på skärmen. Om du behöver justera bildens förstärkning, avsluta Needle Viz, justera till dina önskemål och återaktivera sedan Needle Viz.

 7. För att samtidigt använda Biplane Imaging, aktivera Biplane i menyn med åtgärder. Referensplanet visar det aktuella området där en "in-plane"-nål kommer att markeras. Om nålen passerar indikatorn för det vinkelräta planet kommer nålens position i vyn utanför planet även att visas på det vinkelräta planet. För att justera position för det aktuella området, tryck på vändknappen.

Obs: När du använder Needle Viz ("in-plane") i Biplane Imaging markeras nålens position på det vinkelräta planet endast om nålen syns i planet i referensplanet och därför även i mittlinjen på det vinkelräta planet. Nålen kommer att synas i det vinkelräta planet. Dess utseende förbättras inte om nålen inte syns i referensplanet.

Var denna artikel till hjälp?
23 av 27 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss