Vi är här för att hjälpa till.

Flytta studieinnehåll

Ibland överförs studier tillsammans vid ett misstag, eller så behöver flera studier delas upp på grund av ditt arbetsflöde.

Observera att innehåll endast kan flyttas från ett utkast till ett annat. Det är inte möjligt att flytta innehåll mellan slutförda studier.

Så här flyttar du innehåll från en studie till en annan i Butterfly iQ-appen:

  1. Gå till arkivskärmen och välj den studie du vill redigera.
  2. Välj de tre prickarna i det övre högra hörnet av skärmen. Från popup-fönstret väljer du Flytta innehåll.
  3. Om du vill flytta innehåll från den nuvarande studien till ett annat studieutkast väljer du Befintligt utkast. Om du vill flytta innehåll från den aktuella studien till ett nytt utkast väljer du Nytt utkast i samma arkiv.
  4. På nästa skärm väljer du de bilder du vill flytta till det nya eller befintliga utkastet. Välj Fortsätt.
  5. Om du väljer att skapa ett nytt utkast har det nya utkastet skapats i samma arkiv, och du kan redigera, slutföra eller ta bort det efter behov. Välj Visa nytt utkast för att gå till det. Det innehåller inga patientuppgifter från den tidigare studien.
  6. Om du väljer att flytta till ett befintligt utkast väljer du det utkast du vill flytta innehållet till, och väljer sedan Bekräfta. Välj Visa utkast för att gå till till den studie du flyttade innehållet till. Observera att inga patientuppgifter överförs från ett utkast till ett annat.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss