Vi är här för att hjälpa till.

Butterfly 2.4 - iOS

Versionsinformation

I den här versionen lanserar vi nya funktioner för ultraljudsmätningar för mor och foster:

 • Återoptimerade förinställningar: OB 1/GYN och OB 2/3 
 • Beräkningsverktyg för genomsnittlig diameter på fostersäck 
 • Läge för att identifiera, höra och mäta fostrets hjärtslag (endast USA och Kanada, endast iQ+)

Nu kan du även dela utkast till studier i flera delar eller flytta bilder och videor till andra studier.

Om du har frågor eller behöver hjälp, gå till support.butterflynetwork.com. Tack för att du är en del av Butterfly!

Kända problem

 • TeleGuidance-samtal fungerar inte alltid när de initieras. Att avsluta och återansluta till samtalet brukar vanligtvis lösa detta problem.
 • "Normal" (med högre energi) inställning för obstetrik är för närvarande inte tillgänglig för iQ+. "Låg" inställning har validerats för att skapa diagnostiskt godtagbara bilder. Att växla till förinställningen "normal" för obstetrik ökar för närvarande inte energin.
 • När sondknappen används för att ta en bild kan användaren ta oavsiktliga bilder när de utför andra åtgärder i appen, såsom att välja läge eller spela in en cine.
 • När obstetrisk beräkning används kan det i sällsynta fall saknas respons när användaren trycker på knappen för att lämna sidan [x fetal biometrics]. I dessa fall måste användaren avsluta via åtgärdsmenyn.
 • När spektral doppler används kan användare uppleva viss fördröjning vid skanning. Att avsluta och åter öppna läget löser detta problem.
 • M-läge scanline-kontroll kan vara något dolt på små skärmar (t.ex. iPhone SE).
 • Om en användare lämnar appen och går in i den igen måste användaren välja ursprungligt läge igen när de öppnar appen om de inte ursprungligen valde B-läge.
 • Sonduppdateringar kan misslyckas när den mobila enhetens batteri är under 10 %.
 • Diagnostiskt test för sonden misslyckas om det körs medan sonden är på laddaren utan att indikera att detta är problemet.
 • iQ-sondbatteriet kan tömmas när sonden är lämnas oanvänd under en tidsperiod. Det är mer exakt, vilket också rekommenderas, att avgöra batterinivån genom att ansluta sonden istället för att trycka på sondknappen för att se lysdioderna.
 • En iQ+-användare på en surfplatta (både iOS och Android) i förinställningen Small Organ kan uppleva en förvrängd trapetsbild på 1 och 2 centimeters djup. Även om det är oväntat så rekommenderas det att behålla djupet på 1-2 cm för att visualisera grundare strukturer.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Tack för din feedback

Vi beklagar att detta inte besvarade din fråga. Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss